Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

melancholijnie
09:00

Kobieta nie musi mieć orgazmu, żeby uznała, że miała zajebisty seks

Czasami chodzi jej o to żeby on doszedł w 30 sekund. Chodzi o to aby nie mógł się powstrzymać.

Niech pokaże jak bardzo tego chce. Niech szaleje z pożądania. Kobiety lubią jak faceci szaleją z pożądania. Do nich. 

08:57
3940 4f9f
Reposted fromamatore amatore viadeepestMq deepestMq

April 02 2020

melancholijnie
14:15
6999 bc35
Reposted fromsoftboi softboi viarocktenner rocktenner
melancholijnie
14:15
8693 6ec3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaciarka ciarka
melancholijnie
14:14
8755 079c
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamothsdevourer mothsdevourer

March 28 2020

melancholijnie
13:18
2621 a497 500
Reposted fromZircon Zircon viadancingwithaghost dancingwithaghost
melancholijnie
13:16
4975 578c
Reposted fromdarkanes darkanes viamothsdevourer mothsdevourer
melancholijnie
13:16
Znowu wszystko między nami się spierdoliło...
melancholijnie
13:14
umierałem zbyt wiele razy.
wierząc i czekając.
czekając w pokoju.
patrząc na popękany sufit.
czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos...
doprowadzony do obłędu.
— Charles Bukowski

March 25 2020

melancholijnie
17:39
melancholijnie
17:38
3664 b3d9
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
melancholijnie
17:31
9156 04e5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
melancholijnie
17:30
Reposted fromjedyny jedyny viarocktenner rocktenner
melancholijnie
17:30
Reposted fromjedyny jedyny viarocktenner rocktenner
melancholijnie
17:29
2928 7b12 500
Reposted fromfapucino fapucino viarocktenner rocktenner
melancholijnie
17:29
6297 53b8 500
Reposted fromSerat Serat viarocktenner rocktenner
17:24
melancholijnie
17:23

Będziesz kiedyś bardzo szczęśliwa. - powiedziało życie - Ale najpierw sprawię, że będziesz silna.

— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
melancholijnie
17:23
Spała, naga, w moich ramionach i wcale nie chodzi o to, że była naga, ale że była moja i na zawsze.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
melancholijnie
16:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl